2019-01-29
რა სამი მნიშვნელოვანი თვისება უნდა ჰქონდეს კარგ მოსამართლეს?

რა სამი მნიშვნელოვანი თვისება უნდა ჰქონდეს კარგ მოსამართლეს? ... სრულად
2018-12-10
აკადემიური კონფერენცია - საქართველოს პირველი რესპუბლიკა: სამართლებრივი და პოლიტიკური რეტროსპექტივა

2018 წლის 11 დეკემბერს თბილისის თავისუფალ უნივრსიტეტში გაიმართება აკადემიური კონფერენცია - საქართველოს პირველი რესპუბლიკა: სამართლებრივი და პოლიტიკური რე... სრულად