კონტაქტიაღმაშენებლის ხეივანი 240
0159, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 2 200901
ფაქსი: 2 200901
ელ-ფოსტა: nihr@freeuni.edu.ge