ლექციები და დისკუსიები

2018
საჯარო დისკუსია საქმეზე “საქართველოს მოქალაქე დავით მალანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”

2018 წლის 21 ნოემბერსთბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თანამშრომლობით სასტუმრო იოტაში ჩატარდა საჯარო დისკუსია 2018 წლის 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაზე "საქართველოს მოქალაქე დავით მალანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”, რომელიც შეეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე სააპელა... სრულად


2018
საჯარო ლექცია: ადამიანის უფლებათა სტანდარტები ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკაში

22 ოქტომბერს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტისა და ევროკავშირის „სასამართლოს მხარდაჭერის" პროექტის ორგანიზებით ჩატარდა საჯარო ლექცია: ადამიანის უფლებათა სტანდარტები ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკაში. საჯარო ლექცია ჩაატარა ევროკავშირის მართლ... სრულად


2018
სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა

სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ ამ სასწავლო წლის რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებით,სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ ამ სასწავლო წლის რიგით მეორე... სრულად