კვლევა

ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლელებში აკადემიური ხასიათის კვლევითი პროეტების განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ადამიანის უფლებების და სამართლის უზენაესობის პრინციპების პატივისცემას და დაცვას.