კონფერენცია

2018
აკადემიური კონფერენცია „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა: სამართლებრივი და პოლიტიკური რეტროსპეტქივა“

2018 წლის 11 დეკემბერს ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებით თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური კონფერენცია „საქართველოს პირველი რესპუ... სრულად


2017
აკადემიური კონფერენცია"საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა"

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა დამიანისუფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (EWMI/PROLoG) პროგრამასთან თანამშრომლობით, 2017 წლის 3 ნოემბერს ჩატარდა აკადემიური კონფერენცია"საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა" ... სრულად


2016
აკადემიური კონფერენცია „ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები: ეროვნული და საერთაშორისო პერსპექტივა

29 ივლისს თავისუფალ უნივერსიტეტში აკადემიური კონფერენცია „ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები: ეროვნული და საერთაშორისო პერსპექტივა" გაიმართა. კონფერენცია ოთხი სესიისგან შ... სრულად