დასრულებული ზამთრისა და ზაფხულის სკოლები


2014
საზაფხულო სკოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

28 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით,თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებების ეროვნულმაინსტიტუტმა,სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრ... სრულად