პროგრამები

ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებების დარგში ცოდნის და ცნობიერების ამაღლების მიზნით ახორციელებს ისეთ აქტივობებს, როგორიც არის პროფესიული ხასიათის ტრენინგები, საჯარო დისკუსიები და სემინარები, ზამთრის და ზაფხულის სკოლები და სხვ.


აღნიშნული ღონისძიებები ხორციელდება როგორც სტუდენტებისთვის, ისე სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის - არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ადვოკატები და ა.შ.