ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული ყოველწლიურად დეკემბრის თვეში იმართება. მისი მიზანი სტუდენტებისა და ახალგაზრდებში ადამიანის უფლებების პრობლემური საკითხების შესახებ ცოდნის გავრცელება და უნივერსიტეტების თანამშრომლობის გზით ადამიანის უფლებების სამართლის შესახებ იდეათა და მოსაზრებათა აქტიური ურთიერთგაცვლაა.


კვირეულის ორგანიზატორებს სჯერათ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა პრობლემური საკითხების შესახებ ფართო საზოგადოებრივი დიკუსია და ქართულ საზოგადოებაში ადამიანის ღირსების, თავისუფლების და კანონის წინაშე თანასწორობის განმტკიცება.


2018 წლის 3 – 10დეკემრის კვირაში, საქართველოს უნივერსიტეტების სამართლის სკოლების ლექტორების, არასამათავრობო ორგანიზაციების, მოქმედი და ყოფილი მოსამართლეების და სტუდენტების მონაწილეობით, ადამიანის უფლებათა სამართლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართება. ღონისძიებების თემები უნივერსიტეტების მიერ შეირჩა ქართული საზოგადოებისთვის მათი აქტუალობის საუძველზე. 


ადამიანის უფლებათა სამართლის კვირეულის პარტნიორები არიან საქართველო უზენაესი სასამართლო, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა"კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში"(USAID-PROLoG), გერმანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (GIZ)პროგრამა „ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება".