დასრულებული ტრენინგები

2015-05-08
სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები“

15და 16 მაისს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში სემინარი„ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები" ჩატარდა. სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამც... სრულად


2015-02-28
პროფესიული ტრენინგი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის

თავისუფალ უნივერსიტეტში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის პროფესიული ტრენინგი უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) სამოქალაქო სექტორის მიერ ალტერნატიული ანგარიშების მომზადების შ... სრულად


2014-10-26
ინტენსიური ტრენინგი სტუდენტებისთვის „ადამიანის უფლებების სამართალი: საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოში არსებული გამოწვევები“

ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრომლობით, სტუდენტებისთვის ინტენსიური ტრენინგი „ადამიანის უფლებების სამართალი: საერთაშორისო სტანდარტები და საქა... სრულად