2017-10-01
2017 წლის 7 ივლისს ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტის (CERD Committee) წინაშე წარადგინა ალტენრატიული ანგარიში, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის საკითხს. კერძოდ, ანგარიშში საუბარია იმ ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს, რომელიც ამჟამადაც მიმდინარეობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გალის მოსახლეობის დისკრიმინაციის საკითხს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ანგარიში პირველია თავისი არსით, რომელიც კომიტეტს წარედგინა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ინსტიტუტის მიზანია, რომ დროთა განმავლობაში კომიტეტმა შეიმუშავოს რუსეთის მიმართ რეკომენდაცია, რომელიც კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას ეხება და განახორციელოს აღნიშნული რეკომენდაციის პერიოდული მონიტოირნგი. მსგავსი ხასიათის რეკომენდაცია შემუშავებულ იქნა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ 2014 წელს. შესაბამისად, ინსტიტუტისთვის ეს უკვე მეორე ალტერნატიული ანგარიშია, რომელიც მომზადდა თავისუფალი უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, სტუდენტების აქტიური მონაწილეობით. ანგარიში მომზადდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (USAID/PROLoG) პროგრამის ფარგლებში. ანგარიშის სანახავად, გადადით ბმულზე.

2017-08-09
პირის დაკავების სტანდარტების და პრაქტიკის კვლევა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით

2017-06-29
საქართველოს კიდევ უფრო შორს სვლა არალიბერალური კონსტიტუციისკენ? - მოჩვენებითი კონსტიტუციური შეზღუდვების გამჭირვალედ შენიღბვის ხელოვნება

2017-05-08
2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში: იდეალური კონსტიტუციის კიდევ ერთი გზააბნეული ძიება თუ რეალური შესაძლებლობა?

2016-11-28
ადამიანის უფლებათა დაცვა და კონსტიტუციის ლეგიტიმურობა: იდეალები ინსტიტუტების პირისპირ

2015-02-20
ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტის ერთობლივი ალტერნატიული ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წინაშე, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის ვალდებულებების შესრულების შესახებ.

2015-01-14
სიტყვის თავისუფლება და დემოკრატიული საზოგადოება: მოსამართლე ბრანდაისის თანმხვედრი აზრი საქმეზე უიტნი კალიფორნიის წინააღმდეგ

2014-11-27
სამართლებრივი საკითხების განმარტება 2008 წლის საქართველო - რუსეთის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების საკითხზე

2014-11-19
კონცეფცია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსახორციელებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნის შესახებ

2014-09-15
მოსაზრებები საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან დაკავშირებით