2017-08-09
პირის დაკავების სტანდარტების და პრაქტიკის კვლევა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით

2017-06-29
საქართველოს კიდევ უფრო შორს სვლა არალიბერალური კონსტიტუციისკენ? - მოჩვენებითი კონსტიტუციური შეზღუდვების გამჭირვალედ შენიღბვის ხელოვნება

2017-05-08
2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში: იდეალური კონსტიტუციის კიდევ ერთი გზააბნეული ძიება თუ რეალური შესაძლებლობა?

2016-11-28
ადამიანის უფლებათა დაცვა და კონსტიტუციის ლეგიტიმურობა: იდეალები ინსტიტუტების პირისპირ

2015-02-20
ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტის ერთობლივი ალტერნატიული ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წინაშე, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის ვალდებულებების შესრულების შესახებ.

2015-01-14
სიტყვის თავისუფლება და დემოკრატიული საზოგადოება: მოსამართლე ბრანდაისის თანმხვედრი აზრი საქმეზე უიტნი კალიფორნიის წინააღმდეგ

2014-11-27
სამართლებრივი საკითხების განმარტება 2008 წლის საქართველო - რუსეთის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების საკითხზე

2014-11-19
კონცეფცია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსახორციელებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნის შესახებ

2014-09-15
მოსაზრებები საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან დაკავშირებით

2014-09-15
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის წინადადება ევროპული და ატლანტიკური ინტეგრაციის კონსტიტუციური მანდატის შესახებ