სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა მარინა ქარჩავა

 თავისუფალი უნივერსიტეტის 

 პრორექტორი


 ნათია ხანთაძე

 სამართლის სკოლის დეკანი თამარ კოვზირიძე

 ცოდნის ფონდის დირექტორი