თამარ თომაშვილი
აკადემიური დირექტორი

სამუშაო გამოცდილება: თამარ თომაშვილს აქვს პრაქტიკული გამოცდილება საერთაშორისო სამართალსა და ადამიანის უფლებებში. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე და იურიდიულ მრჩევლად საქართველოს ჟენევის წარმომადგენლობაში გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მას ასევე აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება. თამარი საქართველოს სახელით თანამშრომლობდა საერთაშორისო სასამართლოებთან (ICJ, ICC) და მონაწილეობდა ასოცირების შეთახმების და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში.

აკადემიური საქმიანობა: თამარ თომაშვილი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში ლექციებს 2014 წლიდან კითხულობს. თამარ თომაშვილი ასევე ასწავლიდა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის სკოლაში.

განათლება: თამარ თომაშვილს მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში ჟენევის უნივერსიტეტსა და საერთაშორისო კვლევების სამაგისტრო ინსტიტუტში (HEI), აგრეთვე სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

გიორი მშვენიერაძე
აკადემიური თანადირექტორი

სამუშაო გამოცდილება: გიორგი მშვენიერაძეს საჯარო სამართლის (კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებათა სამართალი) მიმართულებით იურისტად მუშაობის მდიდარი გამოცდილება აქვს. გიორგი 2005-2012 წლებში მუშაობდა სახალხო დამცველის ოფისში სხვადასხვა თანამდებობებზე. იყო სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. გიორგი 2012 წელს მუშაობდა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მთავარ მრჩევლად.

აკადემიური საქმიანობა: გიორგი მშვენიერაძე თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია. 2007 წლიდან სხვადასხვა დროს ეწეოდა აკადემიურ საქმიანობას უმაღლეს სასწავლებლებში (კავკასიის უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი).

განათლება: გიორგი მშვენიერაძემ 2005 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ხარისიხი - მაგისტრთან გათანაბრებული). დღესდღეობით არის დოქტორანტი საჯარო სამართლის მიმართულებით.

 

დავით ზედელაშვილი
მთავარი მკვლევარი

 

აკადემიური საქმიანობა: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში დავითი ლექციებს კითხულობს საკონსტიტუციო სამართალსა და სამართლის ფილოსოფიაში. როგორც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი დავით ზედელაშვილი იყო საბაზისო კურსების ლექტორი ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებში.

 

განათლება: დავით ზედელაშვილი არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მას ამავე უნივერსიტეტში მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებების სამართალში და სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

 

 სამუშაო გამოცდილება: დავით ზედელაშვილს აქვს სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის მდიდარი გამოცდილება; იყო მკვლევარი ტორონტოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. დავით ზედელაშვილი ასევე მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტში მრჩევლის პოზიციაზე. იგი არის არაერთი სამეცნიერო კვლევისა და სტატიის ავტორი საკონსტიტუციო სამართლის განხრით.