ეკატერინე ლომთათიძე
აკადემიური დირექტორი


სამუშაო გამოცდილება: ეკატერინე ლომთათიძეს აქვს ადამიანის უფლებების სფეროში მუშაობის მრავალფეროვანი გამოცდილება. 2006-2007 წლებში ის იყო კონსტიტუციური სამართალწარმოების იურისტი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავარ სამართლებრივ მრჩევლად (2008-2012), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის სამართლებრივ მრჩევლად (2012-2013) და ევროკავშირის პროექტის "საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერა” ანალიტიკოსად (2013-2014). ის აგრეთვე ჩართული იყო სხვადასხვა კვლევით და საგანმანათლებლო პროექტში კონსულტანტად.


აკადემიური საქმიანობა: ეკატერინე ლექციებს კითხულობდა თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2011-2013 წლებში (შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში, ადამიანის უფლებების სამართალი, კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა). ამჟამად ის უძღვება ადამიანის უფლებებისა და კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის კურსებს.


განათლება: ეკატერინეს განათლება მიღებული აქვს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში (იურიდიული ფაკულტეტი), ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტსა (ადამიანის უფლებების სამაგისტრო პროგრამა) და კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში (სამართლის მაგისტრი). ამჟამად, ის სამართლის და ეკონომიკის ევროპული დოქტორანტურის სტუდენტია.


 

 

დავით ზედელაშვილი
მთავარი მკვლევარი


აკადემიური საქმიანობა: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში დავითი ლექციებს კითხულობს საკონსტიტუციო სამართალსა და სამართლის ფილოსოფიაში. როგორც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი დავით ზედელაშვილი იყო საბაზისო კურსების ლექტორი ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებში.


განათლება: დავით ზედელაშვილი არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მას ამავე უნივერსიტეტში მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებების სამართალში და სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


სამუშაო გამოცდილება: დავით ზედელაშვილს აქვს სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის მდიდარი გამოცდილება; იყო მკვლევარი ტორონტოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. დავით ზედელაშვილი ასევე მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტში მრჩევლის პოზიციაზე. იგი არის არაერთი სამეცნიერო კვლევისა და სტატიის ავტორი საკონსტიტუციო სამართლის განხრით.