მიმდინარე კონფერენცია

2018
აკადემიური კონფერენცია „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა: სამართლებრივი და პოლიტიკური რეტროსპეტქივა“

2018 წლის 11 დეკემბერს ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებით თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური კონფერენცია „საქართველოს პირველი რესპუ... სრულად