დასრულებული ტრენინგები

2016-02-25
ტრენინგი ადვოკატებისთვის დაკავების სტანდარტებსა და პროცედურებზე

27 და 28 თებერვალს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა ადვოკატებისთვის გამართა ტრენინგი „დაკავებისა და პატიმრობის სტანდარტები: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა". ტრენინგში მონაწილეობა ორმოცმა ა... სრულად


2015-05-08
სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები“

15და 16 მაისს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში სემინარი„ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები" ჩატარდა. სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამც... სრულად


2015-02-28
პროფესიული ტრენინგი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის

თავისუფალ უნივერსიტეტში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის პროფესიული ტრენინგი უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) სამოქალაქო სექტორის მიერ ალტერნატიული ანგარიშების მომზადების შ... სრულად