შესავალი სამართალში სწავლების მეთოდოლოგიაზე სამუშაო შეხვედრა