ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის დახურვა