კვლევის პრეზენტაცია „გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტში წარდგენილი ალტერნატიული ანგარიში“