პრეზენტაცია თემაზე : „საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის სტრატეგიული სამართალწარმოება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში“