ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის გახსნა