სიახლეები არქივი

არქივი

2015-04-07
საჯარო დისკუსია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაზე

6 აპრილს საჯარო დისკუსია „ქმედუუნაროდ აღიარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება" გაიმარ... სრულად


2015-03-06
ტრენინგი „გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა“

თავისუფალ უნივერსიტეტში ტრენინგი „გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა" გაიმართა. ტრენინგი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამცველების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ევროპის შესწორებული სოციალური ქარტიის ეროვნულ... სრულად


2015-02-28
პროფესიული ტრენინგი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის

თავისუფალ უნივერსიტეტში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის პროფესიული ტრენინგი უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UP... სრულად