სიახლეები არქივი

არქივი

2014-10-26
ინტენსიური ტრენინგი სტუდენტებისთვის „ადამიანის უფლებების სამართალი: საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოში არსებული გამოწვევები“

ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრომლობით, სტუდენტებისთვის ინტენსიური ტრენინგი „ადამიანის უფლებების სამართალი: საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოში არსებული გამოწვევები" განახორციელა. ტრენინგი ბაზალეთის სასწავლო ცენტრში 2014 წლის 23-36 ოქტომბერს ჩატარდა და მასში მონაწილეობა სა... სრულად


2014-07-28
საზაფხულო სკოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

28 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა, სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრომლობით, საზაფხულო სკოლის პროექტი განახორციელა... სრულად


2014-05-30
სემინარები იურისტებისთვის

30 მაისს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგ ცენტრთან პარტნიორობით, სამართლის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ერთდღიანი სემინარი განახორციელა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში განაცხადის დასაშვებობის ახალი კრიტერიუმების და საქართველ... სრულად