სიახლეები არქივი

არქივი


2015-06-29
პროექტი "დაწერე კანონი"

ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით სექტემბრიდან განახორციელებს ახალ პროექტს - „დაწერე კანონი". „დაწერე კანონის" მიზანია როგორც საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ასევე ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა, არსებუ... სრულად


2015-06-22
ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოში გამომცემლობების ინტერესებს დაიცავს

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამომცემლობების ინტერესებს იცავს. მოსარჩელეები ითხოვენ არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის წინადადების „აგრეთვე საქმის განხილვის მომენტისათვის სადავო აქტის გაუქმება ან ძალადა... სრულად