სიახლეები არქივი

არქივი

2015-05-01
საჯარო დისკუსია "თავისუფლების დიდი ქარტია (Magna Carta) - 800 წელი"

1 მაისს საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოსა და თბილისის თავისუფალი უ... სრულად


2015-04-07
საჯარო დისკუსია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაზე

6 აპრილს საჯარო დისკუსია „ქმედუუნაროდ აღიარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება" გაიმარ... სრულად


2015-03-06
ტრენინგი „გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა“

თავისუფალ უნივერსიტეტში ტრენინგი „გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა" გაიმართა. ტრენინგი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამცველების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ევროპის შესწორებული სოციალური ქარტიის ეროვნულ... სრულად