სიახლეები არქივი

არქივი

2015-06-22
ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოში გამომცემლობების ინტერესებს დაიცავს

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამომცემლობების ინტერესებს იცავს. მოსარჩელეები ითხოვენ არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის წინადადების „აგრეთვე საქმის განხილვის მომენტისათვის სადავო აქტის გაუქმება ან ძალადა... სრულად


2015-06-05
საჯარო დისკუსია „წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს სტანდარტები“

5 ივნისს, თავისუფალ უნივერსიტეტში საჯარო დისკუსია „წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს სტანდარტები"ადამიანი... სრულად


2015-05-18
სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები“

15და 16 მაისს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები" ჩატარდა. სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამცველ... სრულად