სიახლეები არქივი

არქივი

2015-05-18
სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები“

15და 16 მაისს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში სემინარი „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართვის პროცედურები" ჩატარდა. სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამცველ... სრულად


2015-05-01
საჯარო დისკუსია "თავისუფლების დიდი ქარტია (Magna Carta) - 800 წელი"

1 მაისს საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოსა და თბილისის თავისუფალი უ... სრულად


2015-04-07
საჯარო დისკუსია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაზე

6 აპრილს საჯარო დისკუსია „ქმედუუნაროდ აღიარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება" გაიმარ... სრულად