სიახლეები არქივი

არქივი

2016-12-02
მიმდინარე წლის 5 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული გაიხსნება

მიმდინარე წლის 5 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა სამართლის საუნივერსიტეტო... სრულად


2016-10-26
პროფესიული ტრენინგი ადვოკატებისთვის

ამა წლის 26 ოქტომბერს თავისუფალ უნივერსიტეტში ადვოკატებისთვის ტრენინგი „მტკიცებულებათა სტანდარტი სისხლის სამართლის პროცესისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში" ჩატარდა. ... სრულად


2016-10-06
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტი ადვოკატებისთვის ერთდღიანი ტრენინგის ჩატარებას გეგმავს

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტი USAID-ის დაფინანსებულ პროგრამასთან „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (EWMI – PROLoG) და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით ადვოკატებისთვის აცხადებს ერთდღიან ტრენინგს მტკიცებულებათა სტანდარტი სისხლის სამართლის პროცესსა და ადამიანის უფლებათა სამართალში. ... სრულად