სიახლეები არქივი

არქივი

2017-09-25
განცხადება კონსტიტუციაში რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით.

განცხადება- ქართული ვერსია განცხადება/statement ინგლისური ვერსია (English version)... სრულად


2017-09-14
საზაფხულო სკოლა „რელიგიის თავისუფლება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, აშშ-ს უზენაესი სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრაქტიკაში”

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოშიჩატარდათბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი... სრულად