სიახლეები არქივი

არქივი

2016-03-05
კონკურსის "ადამიანი და სამართალი" გასაუბრების განრიგი

აბიტურიენტების კონკურსის "ადამიანი და სამართალი" გასაუბრებები 12 მარტს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდება. მონაწილეები შესარჩევ ეტაპზე წარმოადგენენ ხუთწუთიან შესავალ სიტყვას, რომელიც შეჯიბრის საქმესთან დაკავშირებით მოსარჩელის პოზიციას გამოხატავს. მონაწილეები შეფასდებიან ზეპირი გამოსვლის, არგუმენტირების, მნიშვნელოვანი ფაქტების განსაზღვრის და მათთვის სამართლებრივი ნორმების სათანადოდ მისადაგების უნარების საფუძველზე. ... სრულად


2016-03-01
ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული პროცესის შეჯიბრზე მონაწილეთა რეგისტრაცია დასრულდა

ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრზე სტუდენტური გუნდების რეგისტრაცია დასრულდა. შეჯიბრის მიმდინარეობისას სტუდენტები წარმოადგენენ მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დავის საგა... სრულად


2016-02-29
პროფესიული ტრენინგი ადვოკატებისთვის

27 და 28 თებერვალს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა ადვოკატებისთვის გამართა ტრენინგი „დაკავებისა და პატიმრობის სტანდარტები: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცეს... სრულად