არქივი

2019-01-29
რა სამი მნიშვნელოვანი თვისება უნდა ჰქონდეს კარგ მოსამართლეს?

რა სამი მნიშვნელოვანი თვისება უნდა ჰქონდეს კარგ მოსამართლეს?

ინტერვიუ თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორთან, დავით სულქაველიძესთან, რომელიც 2003-2012 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე.

ინტერვიუ იხილეთ შემდეგ ბმულზე