არქივი

2018-10-09
ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის საქმე

გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული პროცესის საქმე. საქმის სრულად სანახავად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე.

შეჯიბრის წესები

შეჯიბრის მონაწილე თითოეული გუნდი ამზადებს  სარჩელს და შესაგებელს შესაბამისად მოპასუხის და მოსარჩელის მხრიდან. 

წერილობითი განაცხადები უნდა წარმოადგინოთ ელ-ფოსტაზე - nihr@freeuni.edu.ge, 2018 წლის 1 ნოემბერი 23:59 საათამდე.

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (EWMI-PROLoG) პროგრამის მხარდაჭერით.