არქივი

2017-10-05
სტუდენტური გუნდების რეგისტრაცია ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერდაფინანსებულიკანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (EWMI-PROLoG) პროგრამის მხარდაჭერით, აცხადებს სტუდენტური გუნდების რეგისტრაციას ადამიანის  უფლებათა სამართალში 

იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში  მონაწილეობის მისაღებად.


შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში არსებული აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულებების სამართლის სკოლების  მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებით დაკომპლექტებულ გუნდებს. 

     განცხადება


სარეგისტრაციო ფორმა


იმიტირებული საქმე


იმიტირებული სასამართლო პროცესის წესები