სასამართლოს მეგობარი

2012-04-02
საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე და 25-ე მუხლები

- სადავო ნორმა - სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ... სრულად