დასრულებული ლექციები და დისკუსიები

2015
საჯარო ლექცია "ადამიანის უფლებათა ადვოკატირება გაეროს სისტემაში"

23სექტემბერს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია „ადამიანის უფლებათა ადვოკატირება გაეროს სისტემში" გაიმართა. საჯარო ლექციის მომხსენებლები ნორსვერსტერნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის... სრულად


2015
საჯარო ლექცია - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პროცედურებსა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული სიახლეები

14სექტემბერს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პროცედურებსა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული სიახლეები" გაიმართა. საჯარო ლექციის მომხსენებლები მიდლესექსის უნივერ... სრულად


2015
საჯარო დისკუსია „წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს სტანდარტები"

5 ივნისსსაჯარო დისკუსია „წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს სტანდარტები"ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებით გა... სრულად