მიმდინარე ლექციები და დისკუსიები

2015
საჯარო ლექცია "ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორც კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის საფუძველი"

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (PROLoG)პროგრამასთან თანამშრომლობით, ... სრულად