ლექციები და დისკუსიები

2018-10-05
სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა

სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ ამ სასწავლო წლის რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა

5 ოქტომბერს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებით,სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ ამ სასწავლო წლის რიგით მეორესამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრას უძღვებოდნენ ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი, ნათია ხანთაძე და თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დავით ზედელაშვილი. სამუშაო შეხვედრაზე განიხილეს სამართლის შესავალი კურსის ფარგლებშიადამიანის უფლებათა ისტორიული განვითარება და სამართლის წყაროების სწავლების მეთოდოლოგია. სამუშაო შეხვედრების მიზანი იყო სამართლის შესავალი კურსების სწალების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესების შესახებ მსჯელობა და სასწავლო მასალების გაზიარება.

სამუშაო შეხვედრაჩატარდათბილისისთავისუფალიუნივერსიტეტისადამიანისუფლებებისეროვნულიინსტიტუტისმიერამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსპროგრამის"კანონისუზენაესობისმხარდაჭერასაქართველოში"(USAID-PROLoG)ხელშეწყობით.

ფოტო ალბომი