კონფერენცია

2017-11-05
აკადემიური კონფერენცია"საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა"

თბილისისთავისუფალიუნივერსიტეტისადამიანისუფლებებისეროვნულიინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ „კანონისუზენაესობისმხარდაჭერასაქართველოში" (EWMI/PROLoG) პროგრამასთანთანამშრომლობით, 2017 წლის 3 ნოემბერს ჩატარდა აკადემიური კონფერენცია"საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა"

სრული ფოტო მასალა იხილეთ ბმულზე