2016-09-09
საზაფხულო სკოლა „ეკონომიკური და სოციალური უფლებების გამოწვევები" გაიხსნა

საზაფხულო სკოლა „ეკონომიკური და სოციალური უფლებების გამოწვევები" დღე... სრულად
2016-08-08
საზაფხულო სკოლა „ეკონომიკური და სოციალური უფლებების გამოწვევები“

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, აღმოსავლეთ - და... სრულად
2016-08-01
აკადემიური კონფერენცია "ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები: ეროვნული და საერთაშორისო პერსპექტივა"

29 ივლისს თავისუფალ უნივერსიტეტში აკადემიური კონფერენცია „ადამიანის უფლებების... სრულად