2017-07-20
აკადემიური კონფერენციის თარიღების შეცვლის თაობაზე

გატყობინებთ,რომ, დონორთან კონსულტაციის შედეგად, გადავწყვიტეთ 2017 წლის 28-29 ივლისს დაგეგმილი აკადემიური კონფერენციის თარიღების ცვლილება. სამწუხაროდ, ივლისის ბოლო კვირაში ბევრი მოწვეული მონაწილე ვერ ახერხებს კონფერენციაზე დასწრებას და, ამასთან, კონფერენციის თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, კო... სრულად